Bardienst reglement

Aantal bardiensten: ·       

Het aantal bardiensten per jaar wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

 • Het aantal diensten kun je vinden in de KNLTB app, onder het kopje “CLUB” onder aan de pagina en dan “DIENSTEN” boven aan de pagina, in “DIENSTEN” staat bovenaan “Mijn diensten” daaronder “Huidig seizoen”. ·       
 • Alle diensten kunnen door minimaal 2 leden gedraaid worden, je kan controleren hoeveel het maximaal aantal leden per dienst is in de dienstenplanner.  

Bardienstvragen uurtje: ·       

 • Van elk nieuw lid wordt verwacht dat hij of zij het bardienstvragen uurtje meeloopt alvorens hij of zij een bardienst draait. Dit om je alvast wegwijs te maken in ons paviljoen en de handelingen voor het openen, draaien en afsluiten van een bardienst eigen te maken.   
 • Elke laatste dinsdag van de maand wordt het bardienstvragen uurtje van 19.00 tot 20.00 uur gehouden in het paviljoen van TV Frisselstein. Even aanmelden met een mail op welke datum je komt via [email protected]  

Je wil bardiensten draaien: ·      

 • Dan kun je je gewenste bardiensten het gehele jaar zelf invullen.        
 • Rond de 20e van elke maand worden de bardiensten van de volgende maand die nog niet gevuld zijn ingepland. De volgorde van inplannen is het aantal openstaande punten en dan alfabetisch. Als je dus zelf niet inplant loop je het risico ingepland te worden door de barcommissie..  

Je wil zeker géén bardiensten draaien: ·       

 • Vóór 1 februari dien je een mail te sturen naar barcommiss[email protected] ·       
 • Je krijgt dan een bevestiging dat je afziet van de bardienst en we zullen jouw vrijwilligersbijdrage (€ 5,- x het aantal uren bardienst) bij je reguliere contributie optellen. ·       
 • Als je later dan 1 februari te kennen geeft geen bardienst te willen draaien dan ontvang je een losse incasso van (€ 5,- x het aantal uren bardienst) of je hebt je uren niet gemaakt tijdens het lopende jaar dan ontvang je een losse incasso naar rato van de niet gemaakte uren, 1 uur = € 5,-  

Hoe kun je je bardiensten doorgeven? ·      

 •   Ieder lid kan zich opgeven voor de bardienst via:
  • De KNLTB app, onder het kopje “CLUB” onder aan de pagina en dan “DIENSTEN” boven aan de pagina. 
  • Op de website https://www.tvfrisselstein.nl/mijn onder het kopje “DIENSTEN”    
  • Als het bovenstaande je niet lukt mag je ook een mail sturen naar: [email protected]  

Uitzonderingen voor bardienst: ·      

 •  Leden die zich al substantieel voor andere commissies inzetten hoeven de bardienst niet te draaien, zij kunnen zich melden bij [email protected]. Dit wordt beoordeeld door het bestuur en verwerkt door ledenadministratie.  
 • Als je interesse hebt om je op een andere manier in te zetten voor de club dan de bardiensten schrijf dan een mail naar:  [email protected].      
 • Leden jonger dan 21 jaar mogen geen bardienst en leden boven 75 jaar hoeven geen bardienst te draaien.

Extra gedraaide bardiensten: ·      

 • Elk extra gedraaide bardienst uur bovenop de vastgestelde uren levert het lid € 5,- op. Dit kan tot een maximum van € 80,- (16 uren). Je kan er voor kiezen dit te laten verrekend met de contributie van het volgend jaar of dit als een extra vrijwilligers bijdrage aan de club te zien. Deze keuze kun je aan het begin van het volgend jaar maken. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 413 353 046

Clubhuis

Prins Willem Alexander Sportpark 20
5461 XL Veghel

KVK-nummer

40215312