Trainingregelement

Lesreglement T.V. Frisselstein

 1. Alleen volledig ingevulde en op tijd ingeleverde inschrijfformulieren (inschrijven tennisles) worden in behandeling genomen.
 2. T.V. Frisselstein is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, en eventuele daaruit voortvloeiende schade, nog voor diefstal of beschadigingen van goederen van de cursist, evenals blessures.
 3. De cursist neemt geheel op eigen risico deel aan de cursus.
 4. Tijdens de tennisles kunnen er video-opnames gemaakt worden ter ondersteuning van de tennisles. De video-opnames vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geen van deze video-opnames zal op welke manier dan ook worden bewaard of gedeeld.
 5. Iedereen die deelneemt aan de cursus dient op de hoogte te zijn van het lesreglement.

 

Lessen

 1. Een tennisles duurt 60 of 90 minuten (inbegrepen zijn 10 minuten voor warming up, inslaan).
 2. De zomercursus bestaat uit 16 lessen (excl. 2 inhaallessen*)
 3. De wintercursus bestaat uit 16 lessen (excl. 2 inhaallessen*)
 4. Uiterlijk 1 week voordat de cursus start, zal de cursist worden geïnformeerd over de lestijd en indeling (publicatie op website of via telefoon/e-mail).
 5. T.V. Frisselstein is verantwoordelijk voor het indelen van de lesgroepen. Wij streven ernaar de lesgroepen op gelijkwaardig niveau in te delen.
 6. Inhaallessen*: Mochten trainingen niet doorgaan door bv. weersomstandigheden, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld via email, telefoon en/of de website. De uitgevallen training zal worden ingehaald (maximaal 2)
 7. Gemiste trainingen, door redenen van de cursist, kunnen in overleg met de trainer en afhankelijk van de bezettingsgraad worden ingehaald bij een andere trainingsgroep.

 

Betaling

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan. Ook als geen gebruik gemaakt wordt van de cursus.
 2. De lestarieven staan op het formulier ‘Aanbod tennisles bij T.V. Frisselstein’ en op de website.
 3. Betaling van de verschuldigde lesgelden gaat door afgifte van een eenmalige machtiging (onderaan het inschrijfformulier). Bij het volgen van elke nieuwe cursus, dient een nieuwe eenmalige machtiging te worden afgegeven.
 4. Indien inning van de lesgelden door toedoen van de cursist niet mogelijk is, zal extra € 10.00 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
 5. Ingeval van ziekte, verhindering of verhuizing van de cursist volgt geen restitutie van de lesgelden. Mocht u dus onverhoopt een aantal lessen niet kunnen volgen, bijvoorbeeld door blessures, dan zal het lesgeld niet geretourneerd worden.
 6. Indien de cursist tussentijds de trainingen beëindigd, blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 7. U kunt zich tot maximaal 14 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos terugtrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren via email met opgave van reden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 413 353 046

Clubhuis

Prins Willem Alexander Sportpark 20
5461 XL Veghel

KVK-nummer

40215312