Algemene ledenvergadering

Clubhuis
27-3-2019 20:00 - 27-3-2019 22:00

Geacht lid van Tennisvereniging Frisselstein, 
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 27 maart om 20.00 uur in het paviljoen van T.V. Frisselstein, te Veghel. 
Agenda: 
1. Opening: 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2018* 
4. Jaarrekening 2018, verslag kascommissie 
5. Benoeming nieuwe kascommissie 
6. Begroting 2019 
7. Verkiezing/herkiezing bestuursleden 
8. Contributie 2019-2020 
9. Speerpunten:  terugblik 2018: resultaten  speerpunten 2019: - vrijwilligersbeleid (zie extra informatie in de bijlage) - ledenwerving en behoud - voorbereiding vervanging kunstgrasbanen - afsluiting tennispark 
10. Voorstellen schriftelijk ingediend door tenminste 5 leden tenminste 5 dagen voor de vergadering 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 413 353 046

Clubhuis

Prins Willem Alexander Sportpark 20
5461 XL Veghel